jueves, 17 de septiembre de 2015

ASAMBLEA EXTRAORDINARIACONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA POLICIA LOCAL DA CORUÑA


En virtude das facultades que me confire o artigo 10 do Estatutos da Asociación Cultural e Deportiva Policia Local da Coruña convócoo á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA que terá lugar en SALA DE LISTAS, o MARTES DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, ás 21:00 horas en primeira convocatoria, e ás 21:30 horas en segunda convocatoria, para debater e tomar acordos sobre os seguintes asuntos da orde do día:


Primeiro: APROBACION, SE PROCEDE, DA CONTABILIDADE DO EXERCICIO CORRESPONDENTE A TEMPORADA 2014/2015.

Segundo: PARTICIPACION EN ACTIVIDADES GRUPO DE EMPRESAS (BALONCESTO E FÚTBOL SIETE) E CEP-TOC (FÚTBOL SALA).

Terceiro: PLANIFICACION DOS VIAXES A FACER NO ANO 2016 (EUROPEO DE HUELVA – JUNIO 2016) E VIAXES CICLISMO.
Cuarto: VENTAXAS DA COORGANIZACION DOS TORNEOS “TORRE DE HERCULES FÚTBOL SIETE Y IBÉRICO FÚTBOL SALA).

Cinco: NOVAS INCORPORACIÓNS DE SOCIOS PARA AS DIFERENTES ACTIVIDADES E CUOTAS TEMPORADA.

Sexto: SUBVENCIÓNS A SOLICITAR PARA O ANO 2016.

Septimo: SUXESTIONS E PREGUNTAS.

O PRESIDENTE

Asdo.: José Manuel Penas Pérez


No hay comentarios:

Publicar un comentario